1 Ekim 2013 Salı

♥ İş yeri hemşireleri ne iş yapar? ♥


Elliden fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde işyeri hekimi bulundurmak zorunludur. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen iş güvenliği kanununa göre, bu işyerlerinde diğer sağlık personeli de çalıştırılabilir. Bu personelin başında da işyeri hemşiresi gelmektedir. İşyeri hemşirelerinin hemşirelik yüksek okulu mezunu olmaları gereklidir. Diplomalı hemşireler, yine bakanlığın açtığı kurslarda sertifika kurslarına katılmalı ve kurs sonunda girecekleri sınavdan başarı elde etmelidirler. Böylece bakanlık tarafından verilen işyeri hemşiresi sertifikasını elde edebilirler. İş yeri hemşiresi olmak için tüm bu prosedürün eksiksiz tamamlanması gerekmektedir.
Sertifikalı işyeri hemşirelerinin görevi tıpkı hastane hemşireleri gibi, temelde işyeri hekimine yardımcı olmaktır. Ancak işyeri hemşiresinin görevleri bununla sınırlı değildir. Bir işyeri hemşiresi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm problemlerin saptanmasında ve bu doğrultuda yapılacak her türlü çalışmada işyeri hekimine yardımcı olmakla yükümlüdür. Öte yandan işçilerin sağlık düzeyleri ile ilgili bilgi topla görevi de işyeri hemşirelerine aittir. İşyeri hemşireleri işçilerin sağlık ve çalışma öykülerini toplamalıdırlar. Periyodik muayene formunu işlemek de yine hemşirelerin görevidir. İşyerinde sağlık taramaları yapmalı ve de şüpheli vakaları doğrudan işyeri hekimine bildirmeli ve hekime sevk etmelidirler. İşyeri hemşireleri ayrıca gerek olduğu durumlarda hasta ya da yaralı işçilerin hastaneye sevk işlemlerini de yaparlar. Ayrıca işyeri hemşireleri hasta işçilerin tedavilerini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine yardımcı olurlar.
İş yeri hemşiresi sertifikası ile üstlenilen görevler arasında işyerinde yürütülecek sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlamak da vardır. Bu görev tüm personele aittir. Ayrıca hazırlanan raporun işverenin onayına sunulması gereklidir. Onaylanan çalışma plan işyerinde söz konusu ilan edilir. İşyeri hemşireleri, işyerine ve çalışanlara ait tüm tıbbi, teknik ve idari bilgilerle ilgili olarak gizlilik ilkesine uymak zorundadır. Ayrıca büyük kazalar ve doğal afetlere karşı acil eylem planı hazırlanması gereklidir. İşyeri hemşireleri bu planın uygulanmasında söz konusu afetle ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon aşamasında da görev alır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder